ÖZLEMLE ANIYORUM...

 
 
 
 
 
 

SAYGI-ŞÜKRAN VE MİNNETLE ANIYORUZ...

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Ben milletimin en büyük ve

 

ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım.

 

Çocukluğumdan bugüne kadar ailevî, hususî ve resmî hayatımın her safhasını

 

yakından bilenler bu aşkım malumdur. Bence bir millete şerefin, haysiyetin,

 

namusun ve insanlığın vücut ve beka bulabilmesi mutlaka o milletin özgürlük ve

 

bağımsızlığına sahip olmasıyla kaimdir. Ben şahsen bu saydığım vasıflara, çok

 

ehemmiyet veririm. Ve bu vasıfların kendimde mevcut olduğunu iddia edebilmek

 

için milletimin de aynı vasıfları taşımasını esas şart bilirim. Ben yaşabilmek için

 

mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bu sebeple milli bağımsızlık

 

bence bir hayat meselesidir. Millet ve memleketin menfaatleri icap ettirirse,

 

insanlığı teşkil eden milletlerden her biriyle medeniyet icabı olan dostluk ve

 

siyaset münasebetlerini büyük bir hassasiyetle takdir ederim. Ancak, benim

 

milletimi esir etmek isteyen herhangi bir milletin, bu arzusundan vazgeçinceye

 

kadar, amansız düşmanıyım.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !